นายกฯ ให้ “กษ.-กฤษฎีกา” ทบทวนอัตราค่าปรับขั้นตอนขึ้นทะเบียน”หมาแมว”หวั่นเป็นภาระประชาชน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. รับทราบหลักการร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ว่า นายกฯ มีความกังวล และได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมครม.ว่า เป็นเรื่องการจัดระเบียบ และการป้องกันการทารุณสัตว์ที่มีมาในอดีต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกฎหมายในการแก้ปัญหาด้วยการขึ้นทะเบียนไม่ให้ทอดทิ้งสัตว์โดยไม่มีความรับผิดชอบ

นอกจากนี้นายกฯ ยังให้ข้อสังเกตอีกว่า ขอให้กลับไปมาเรื่องอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีผลกระทบกับประชาชนในการดำเนินการ จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวก่อนจะเสนอเข้า ครม.พิจารณา อีกครั้ง  ทั้งนี้นายกฯ บอกว่า ก็มีสุนัขและรักสุนัขเหมือนกัน และเห็นด้วยว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นดี แต่ไม่อยากสร้างภาระให้กับประชาชน เนื่องจากมีการแปรเจตนารมมณ์ไม่ตรงกับที่ นายกฯ ตั้งไว้

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากกรณีที่ นายกฯ เคยแสดงความเป็นห่วงสุนัขจรจัด ที่จังหวัดระยอง เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ มาร่วมกันออกกฎหมายนี้ ส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เลี้ยงได้นั้นกฎหมายดังกล่าวก็ครอบคลุมแต่ในระยะเริ่มต้นก็คงเริ่มที่สุนัขและแมวก่อน เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมเลี้ยง ยืนยันว่าคงไม่ถึงกับถอนร่างกฎหมายดังกล่าว เพราาะเป็นการทบทวนเท่านั้น ซึ่งข้อดีของร่างพ.ร.บ.นี้มีจำนวนมาก แต่การดำเนินการต้องออกให้รอบคอบไม่กระทบกับประชาชน เพราะทุกคนมีสัตว์เลี้ยง หากทุกคนขึ้นทะเบียนก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ