หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ชูนโยบายลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชนเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง (คลิป)

วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายพรรคภูมิใจไทย พร้อมทั้งเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาร่วมกำหนดแนวนโยบาย ประกอบด้วย พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่โฆษกพรรค

ดร.พะโยม ชินวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดูแลนโยบายด้านการศึกษา ส่วนนายจุลภาส ทอม เครือโสภณ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจระหว่างประเทศ อดีตกรรมการบริษัท Thai Air asia -X อดีตทีมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บิล คลินตัน เข้ามาดูแลด้านการท่องเที่ยว และ นพ.สำเริง แหยงกระโทก อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญระบบสาธารณสุข และศูนย์สุขภาพชุมชน ดูแลนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคร่วมแถลงด้วย

 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เน้นแนวคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย แนวคิดด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านสาธารณสุข และด้านพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นแนวคิดย่อย ประกอบด้วย แนวคิดพักหนี้ กยศ.5 ปี ปลดภาระผู้ค้ำประกัน เรียนฟรีตลอดชีวิต ผลประโยชน์แบ่งปัน พืชพลังงานทดแทน เขตพัฒนาพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้บุรีรัมย์โมเดล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ใช้ดิจิตอล นำไทยก้าวให้ทันโลก เศรษบกิจแบบแบ่งปัน และอสม.หมอประจำครอบครัว

จากนี้เป็นต้นไป ถือเป็นยุคที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มองข้างหลัง ไม่สนใจว่า อะไรเกิดขึ้นในอดีต มีความเจ็บปวดอย่างไร มีความขัดแย้งอย่างไร หมดเวลาที่จะพูดความขัดแย้งแตกต่างแล้ว พูดแต่เรื่องข้างหน้า สมาชิกของพรรค จะต้องรับแนวคิดนี้ไปคือ การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน เริ่มจากการทำให้เกิดความสะดวก สบาย และรวดเร็ว คือ ลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจประชาชน

นายอนุทิน กล่าวว่า การลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน คือ การลดอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจประชาชน ในเรื่องการทำมาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชน และภาคเอกชน รัฐต้องลดอำนาจ เลิกใช้อำนาจที่เป็นอุปสรรค ขัดขวาง สร้างความไม่สะดวก และความล่าช้าต่างๆ เช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ชมคลิป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ