รัฐบาลเปิดปฏิทิน นับถอยหลังเลือกตั้ง 24 ก.พ.

“วิษณุ” แถลงเปิดปฏิทินครม. นับถอยหลังเลือกตั้ง 24 ก.พ. คาดได้นายกฯคนใหม่ พ.ค.62 

เมื่อเวลา 13.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า จากการหารือกับหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเสนอโร้ดแม็พการทำงานของครม. ในปฏิทินการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้รัฐมนตรีรับทราบ เพื่อไม่ให้การบริหารงานในกระทรวงได้รับผลกระทบ โดยครม.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ชุดนี้ จะหมดหน้าที่จนกว่า ครม.ชุดใหม่จะถวายสัตย์ฯ ส่วนรัฐมนตรี 4 คนไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง หรือมีรัฐมนตรีเพิ่มเติมต้องระมัดระวัง 1.การใช้เวลาราชการไม่ทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรค 2.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 3.บุคลากรของรัฐมนตรีต้องไม่นำไปใช้ 4.สถานที่หรือกระทรวง ทบวง กรม ไม่นำไปใช้ทางการเมือง ขณะที่รัฐมนตรีที่เหลือนั้นต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ขณะที่เรื่องปฏิทินการทำงานนั้นอาจจะเร็วหรือขยายออกไปได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. จะมีผลบังคับใช้ จากนั้นภายใน 150 วันจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 9 พ.ค.2562 จากนั้นวันที่ 16-27 ธ.ค.จะมีตั้งแต่การคัดเลือกส.ว. โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่สำคัญในช่วงนี้จะมีการประกาศใช้พรฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ด้วย โดยกกต.จะเสนอมาที่ครม. และครม.จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ จากนั้นรอวันโปรดเกล้าฯ ส่วนกกต.จะประกาศวันเลือกตั้งโดยกกต. ไม่เกิน 5 วันตั้งแต่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาคาดว่าอยู่ในช่วงเดือนธ.ค.2561 จากนั้นจะมีการปลดล็อกคำสั่ง คสช.ตามมา ซึ่งอาจจะห่างกันไม่กี่วันตั้งแต่มีประกาศพระราชกฤษฎีกา

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันในเดือนม.ค.2562 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. กกต.จะส่งรายชื่อผู้เข้ารอบ ส.ว.250 คนให้คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน จากนั้นในเดือน ก.พ.2562 ช่วงวันที่ 15 ก.พ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะหยุดพิจารณากฎหมาย วันที่ 24 ก.พ.2562 จัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศ ส่วนในเดือนมี.ค. กกต.จะตรวจสอบการเลือกตั้ง ต่อมาเดือน เม.ย.2562 นับวันที่ 24 เม.ย.จะเป็นวันสุดท้ายที่กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้ง โดยให้นับจาก 60 วันนับจากมีการเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.2562 ต่อมาวันที่ 27 เม.ย. คสช.พิจารณา ส.ว.ให้ครบ 250 คน และมีการโปรดเกล้าฯตั้ง ส.ว.ทั้งหมด

“ต่อมาในเดือน พ.ค.2562 จะมีการเลือกประธานสภา เลือกประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ จากนั้นนายกฯตั้งครม. และครม.ใหม่ปฏิญาณตน ซึ่งวันนั้นรัฐบาลเก่าและคสช.สิ้นสุดลง โดยครม.ชุดใหม่จะทำงานได้ต่อเมื่อมีการแถลงนโยบายภายใน 15 วันหลังจากได้ปฏิญาณตนแล้ว ส่วนวันที่ 22-23 มิ.ย.2562 จะมีการจัดประชุมอาเซียนซัมมิท”นายวิษณุ กล่าว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ