“บอร์ดหมอ”ทิ้งเก้าอี้ระนาว หนี ยื่นบัญชี ทรัพย์สิน

ลาออกไม่หยุด “บอร์ดหมอ” ทิ้งเก้าอี้ระนาว หนี ยื่นบัญชี ทรัพย์สินกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ออกอีก 8 คน ส่วนบอร์ด รพ.บ้านแพ้ว ไปด้วย 3-4 คน แต่ประธานบอร์ดขอไว้ก่อน เพื่อรอท่าทีปรับประกาศ ป.ป.ช.ใหม่

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ภายหลังมีประกาศยื่นทรัพย์สินของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมา คณะกรรมการ สช. (บอร์ด สช.) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.บอร์ดนโยบาย มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีคณะกรรมการยื่นความจำนงขอลาออก5 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนหน่วยงาน เมื่อยื่นลาออกแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องส่งผู้แทนคนใหม่เข้ามาทดแทน เช่น กรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นต้น และ 2.บอร์ดบริหาร สช. ซึ่งมีผู้ยื่นความประสงค์ขอลาออก3 คน ซึ่งต้องมีการสรรหาทดแทน แต่ขณะนี้ยังไม่ถือว่ากระทบกับการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของ สช. ซึ่งทั้ง 8 คนถือว่าการลาออกมีผลแล้ว

“ได้ยินว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาบอก ว่าจะมีการปรับแก้ประกาศ ซึ่งหากดูตามระยะเวลา คิดว่าน่าจะราว ๆ สัปดาห์นี้ หากมีการปรับเปลี่ยนภายในสัปดาห์นี้ ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะได้คุยเบื้องต้นกับกรรมการแต่ละท่านเอาไว้ ว่าขอให้รอความชัดเจนเรื่องประกาศนี้ก่อน ซึ่งเมื่อแก้ไขประกาศใหม่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการแต่ละท่าน” นพ.พลเดช กล่าว

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (บอร์ด รพ.บ้านแพ้ว) และกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า รพ.บ้านแพ้วเป็นองค์การมหาชน ตามประกาศของ ป.ป.ช. บอร์ด รพ.บ้านแพ้วจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาบอร์ดชุดใหม่แทนบอร์ดชุดเดิมที่หมดวาระเมื่อ พ.ย.2561 แต่บอร์ดชุดเดิมที่ต้องรักษาการไปจนกว่าจะได้บอร์ดชุดใหม่จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย ส่งผลให้บอร์ด รพ.บ้านแพ้วในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3-4 คน จาก 7 คน แสดงความจำนงในการลาออก เพราะไม่ต้องการที่จะยุ่งยาก แต่หลังจากที่ ป.ป.ช.ขยายเวลาเรื่องนี้ออกไป จึงมีการระงับการขอลาออกไว้ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงรักษาการและอาจจะได้บอร์ดชุดใหม่ก่อนระยะเวลาที่ ป.ป.ช.ขยายเวลาออกไป ในส่วนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ(บอร์ดวัคซีน)ยังไม่มีกรรมการท่านใดแสดงความประสงค์ที่จะลาออกแต่อย่างใด
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ