ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนย้ายโรงพยาบาลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ !

เปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือก เปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคม ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

ในปี 2562 นี้ผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ตามใจชอบ โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศทั้งหมด 237 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 78 แห่ง

สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนสามารถมายื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศไทย ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางก็สามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกัน โดยเข้าไปที่ www.sso.go.th หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ประกันตนทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาของตนเองได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 และสำนักประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือสายด่วน 1506 (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ