63 % เลื่อนเลือกตั้ง”ไม่คุ้มค่า”

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจปชช. 63 % หวั่นเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า กระทบต่อความเชื่อมั่น-เศรษฐกิจ-การเมืองขาดเสถียรภาพ 

วันที่ 13 ม.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง” โดยระบุว่าจากกระแสข่าวการเลื่อกเลือกตั้งที่อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. 2562 ตามเดิมก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม หากจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้ง กกต.จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ตามกรอบกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีคำถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร กับการเลื่อนเลือกตั้ง อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. พบว่า ประชาชนร้อยละ 31.50 คิดว่าขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง ร้อยละ 23.32 เห็นว่า กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน ร้อยละ 20.11 เห็นว่า การเลื่อนเลือกตั้งส่งผลกระทบกับรัฐบาลและกกต. มีกระแสข่างในทางลบ ร้อยละ 17.96 คิดว่า ถูกมองเป็นการซื้อเวลา มีนัยยแอบแฝง และร้อยละ 15.68 เห็นว่า ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเลือกตั้ง

ส่วนข้อดีของการเลื่อนเลือกตั้ง ประชาชนร้อยละ 48.45 เห็นว่า ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น ร้อยละ 29.19 เห็นว่า กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม และร้อยละ 27.95 เห็นว่า ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น ขณะที่ข้อเสียของการเลื่อนเลือกตั้ง ประชาชนร้อยละ 49.17 เห็นว่า บ้านเมืองขาดเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 44.97 เห็นว่า ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา และร้อยละ 30.70 เห็นว่า เกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ