กทม.ฝุ่นตลบ! “บางขุนเทียน-พระประแดง”ปริมาณสูงกระทบสุขภาพ

กทม.ฝุ่นตลบอีกรอบ! พบบางขุนเทียน – พระประแดง สมุทรปราการปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำประชาชนหากมีอาการไอ จาม หายใจลำบากควรลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2562 ระบุว่า สภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 13 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ‘เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 19 พื้นที่

พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 17 พื้นที่

คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้( 14 ม.ค.) จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ จากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงของ วันที่ 13-14 มกราคม 2562 อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศค่อนข้างปิด

ทั้งนี้  คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดย กทม. ได้มีคำสั่งให้ทุกเขตดำเนินการกวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ตรวจวัดควันดำ และรณรงค์ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ คพ. ได้ประสานกับกรมฝนหลวงฯ ซึ่งได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อพร้อมปฏิติการในวันที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการทำฝนเทียมและ คพ. ได้ประสาน เพื่อบูรณาการการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา ผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในวันที่13 มกราคม 2562 พื้นที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียนและพื้นที่บริเวณ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทปราการมีปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ