ระดม “เด็กช่าง” ประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำติดตั้งปราบฝุ่น

อาชีวะฯ ระดมนักศึกษาจากวิทยาลัย 100 แห่ง สร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำ คาดประดิษฐ์ได้ 250 เครื่อง ช่วงประกาศหยุดเรียน 2 วัน เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่วิกฤติฝุ่น ช่วยบรรเทาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบจากละอองฝุ่น PM 2.5 หยุดเรียน เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า พลเอก สุรเชษฐ์   ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจากผลกระทบที่จะได้รับจากฝุ่นละออง  ซึ่ง สอศ.ได้จัดเตรียมพื้นที่เรียนรู้ และการประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำ เพื่อใช้บรรเทาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมอบให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐใน กทม. จำนวน 21 แห่ง ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวน 79 แห่ง รวม 100 แห่ง จัดนักเรียน นักศึกษาแห่งละ 10 คน พร้อมครูที่ปรึกษา 2 คน เพื่อจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำ

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ และจัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำ เพื่อนำไปติดตั้ง คาดว่าสามารถดำเนินการได้ ไม่น้อยกว่า 250 เครื่อง ภายในระยะเวลา 2 วัน  คือวันที่  31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีการประกาศหยุดเรียน เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤตและมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ในพื้นที่เรียนรู้ ได้จัดศูนย์ Fix It Center เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเนื่องอันเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดสภาวะฝุ่นละอองที่เป็นพิษ โดยจัดให้มีการตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ฯลฯ  และจัดกิจรรมเรียนรู้จัดทำหน้ากากอนามัย หรือผ้าแมส เพื่อใช้ในการป้องกันฝุ่นละออง โดยวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาสิ่งทอ รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนควรทราบ
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ