ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ

ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 1/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 1/7)
ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 2/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 2/7)
ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 3/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 3/7)
ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 4/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 4/7)
ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 5/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 5/7)
ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 6/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 6/7)
ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 7/7)ลำปางเอาบ้าง! ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นพิษ (รูป 7/7)

ข่าวแนะนำอื่นๆ