“หมอเสริฐ-พวก” ยอมจ่ายค่าปรับ 499 ล้าน ฐานปั่นหุ้น BA

“หมอเสริฐ-ลูกสาว-นฤมล” ยินยอมเสียค่าปรับ 499.45 ล้านบาท ฐานปั่นหุ้น BA ขณะที่ ก.ล.ต.สั่งห้าม “หมอเสริฐ” เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 2 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา เว็ปไซด์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ , น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวมกัน 499.45 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดการชำระค่าปรับทางแพ่งและการลงโทษอื่นๆ นั้น นายปราเสริฐ ยินยอมชำระค่าปรับทางแพ่ง 257,284,350 บาท และก.ล.ต.มีคำสั่งห้ามนายปราเสริฐ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ.2564

น.ส.ปรมาภรณ์ ยินยอมชำระค่าปรับทางแพ่ง 235,036,775 บาท และ ก.ล.ต. มีคำสั่งห้ามน.สปรมาภรณ์เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ.2563 ขณะที่นางนฤมล ยินยอมชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,126,800 บาท และก.ล.ต.มีคำสั่งห้ามนางนฤมลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ.2564

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ก.ล.ต.มีคำสั่งดำเนินคดีทางแพ่งกับทั้ง 3 คน ฐานร่วมกันซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) อย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ