ครม.ไฟเขียวเพิ่มอัตรากำลังตำรวจตั้งใหม่ 5,970 อัตรา

ครม.อนุมัติจัดสรรอัตรากำลังตำรวจตั้งใหม่เพิ่ม 5,970 อัตรา ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้-ถวายความปลอดภัย

เมี่อวันที่ 12 ก.พ. พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) รวมทั้งสิ้น 5,970 อัตรา ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 และเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ

สำหรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มดังกล่าวจำแนกตามภารกิจได้ ดังนี้

1.เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากตำรวจมั่นคงหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ต้องเข้าไปดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ฝ่ายทหารได้ถอนกำลังตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจตระเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ปฏิบัติภารกิจ จึงต้องจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม 4,700 อัตรา

2.เพื่อรองรับภารกิจด้านการถวายความปลอดภัย ตามที่ได้มีการจัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการพิเศษ จึงต้องจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม 1,270 อัตรา

“ก่อนหน้านี้ ได้มีการประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกองบังคับการ จากเดิม “กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ดังกล่าว”พล.ท.วีรชนกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคปร.เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2561 และเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ได้เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังตำรวจเพื่อปฏิบัติภารกิจประจำในสถานีตำรวจทั่วประเทศ เนื่องจากในปัจจุบัน ตช. ประสบภาวะขาดแคลนอัตรากำลังข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 9,000 อัตรา แต่ คปร.ไม่เห็นชอบตามข้อเสนอ และมีมติให้ ตช. ทบทวนบทบาทภารกิจ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2557
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ