ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 3 พันล้าน สร้างบ้านพักข้าราชการยธ.

ครม.อนุมัติงบ 3,022 ล้านบาท สร้างบ้านพักข้าราชการ ก.ยุติธรรม 3,190 หน่วย ให้ข้าราชการที่มีรายได้น้อยมีที่พักใกล้ที่ทำงาน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เพื่อเป็นบ้านพักให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5 หน่วยงาน จำนวน 87 โครงการ รวม 3,190 หน่วย กรอบวงเงิน 3,022 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.กรมราชทัณฑ์ จำนวน 54 โครงการ 109 อาคาร 2,132 หน่วย งบประมาณ 2,065 ล้านบาท

2.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 16 โครงการ 27 อาคาร 672 หน่วย งบประมาณ 582 ล้านบาท

3.กรมคุมประพฤติ จำนวน 5 โครงการ 14 อาคาร 182 หน่วย งบประมาณ 183 ล้านบาท

4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ 1 อาคาร 24 หน่วย งบประมาณ 20 ล้านบาท

5.กรมบังคับคดี จำนวน 11 โครงการ 11 อาคาร 180 หน่วย งบประมาณ 170 ล้านบาท

“โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 2-3 ชั้น ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ต้องไปรับราชการตามหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใกล้สถานที่ทำงาน โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความต้องการบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศ ซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม”พล.ท.วีรชนกล่าว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ