หมอจุฬาฯ โพสต์ผลลบ 10 ข้อ หลังปลดล็อก “กัญชา”

“หมอธีระวัฒน์” ห่วง พ.ร.บ.กัญชาหลังประกาศใช้ จะทำร้ายผู้ป่วยซ้ำ หากมองว่าใครไม่ใช่ผู้ป่วย แต่ถือครอง “กัญชา” คือผู้ร้ายทั้งหมด หวั่นชมรมใต้ดินที่ช่วยปลูก สกัดช่วยรักษา จะกลายเป็นผิดกฎหมายทันที  แจงผลลบ 10 ข้อเกิดขึ้นแน่ หากไม่เข้าใจสถานการณ์

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 ก.พ. 2562 โดยสาระสำคัญให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ และนิรโทษหรือไม่เอาผิด ผู้ครอบครองกัญชา แต่มาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วันว่า กฎหมายนิรโทษกรรมกัญชาต้องไม่เป็นการปิดฝาโลง รวมทั้งประมวลกฎหมายยาเสพติดควรต้องเป็นในทิศทางเดียวกัน กฎหมายลูกเมื่อมีพระราชบัญญัติยาเสพติดที่เกี่ยวกับกัญชาออกมาแล้ว จะถูกเขียนโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องระวังไม่ให้เป็นการถดถอย ปิดประตูให้กับผู้ป่วยที่รักษากันเองอยู่แล้ว ลักษณะของกฎหมายยาเสพติดประเภทที่ 5 ฉบับกัญชาที่ว่าเป็นนิรโทษกรรม สามารถจะตีความและเกิดผลรวมในทางลบถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะกลายเป็นว่า

  1. ชมรมใต้ดินที่ช่วยเกื้อกูลเกื้อหนุนทำการปลูกสกัด และใช้น้ำมันหรือตัวที่สกัดได้มาให้คนที่ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ จะกลายเป็นผิดกฎหมายในทันที
  2. เมื่อไปแจ้งต่อเลขาธิการสำนักอาหารและยาแล้ว โดยที่ตัวไม่ได้เป็นโรคเจ็บป่วยแต่เป็นคนช่วยคนอื่น จะไม่สามารถประกอบกิจกรรมจิตอาสาไปในทันที และกัญชาจะถูกทำลาย
  3. จุดประสงค์สำคัญของการนำกัญชาขึ้นบกก็คือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ด้วยราคาถูกที่สุดและมีความปลอดภัยในตัวกัญชา
  4. ลักษณะที่เรียกว่านิรโทษกรรมถ้าเป็นการมองคนที่มีกัญชาทุกคนเป็นผู้ร้ายหมด จะเป็นการทำร้ายคนป่วยที่กำลังใช้กัญชาทันที และข้อสำคัญก็คือจะกลายเป็นการทำให้ผู้ป่วยไม่มีทางเลือกอีกต่อไปโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วจากทางการแพทย์ในปัจจุบัน
  5. ต้องไม่ลืมว่ากัญชาในทางการแพทย์ที่จะทำการผลิตในลักษณะบนดินจากองค์การเภสัชกรรมหรือแม้กระทั่งจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปริมาณไม่เพียงพอแน่สำหรับจำนวนของผู้ป่วยทั่วประเทศ
  6. คนป่วยที่ใช้กัญชาอยู่ขณะนี้ล้วนแต่เป็นคนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ เช่นจากที่มีอาการเจ็บปวดทรมานจากโรคทางที่เกิดจากโรคมะเร็งและจากสาเหตุอื่น ๆ กินอาหารไม่ได้จากโรคเรื้อรัง เด็กที่เกิดมาพิการทางสมองและมีอาการชักไม่หยุดรวมทั้งมีอาการแข็งเกร็ง ตัวแขนขาบิด เด็กที่มีความผิดปกติทางอารมณ์หรือมีอาการออทิสติก รวมทั้งภาวะอื่น ๆที่กัญชามีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์และคนป่วยที่ยาปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้ตั้งแต่โรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสันส์ คนป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมอาการชักได้ไม่ดี และแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์แปรปรวน หดหู่ซึมเศร้าซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับกัญชาและสามารถควบคุมอาการทางอารมณ์เหล่านี้ได้ กฎหมายดังกล่าวต้องเอื้ออำนวยให้ชมรมจิตอาสา สามารถปฏิบัติต่อได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการถอยหลังเข้าคลองและผลักคนป่วยได้ทนทุกข์ทรมานต่อไป หรือทำให้เป็นการขาดยา
  7. คนที่ทำกัญชาให้ คนป่วย ถ้าเมื่อแจ้งแล้ว ของถูกทำลายหรือถูกยึด และเท่ากับต่อจากนี้ คนป่วยต้องได้รับกัญชาจากบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายซึ่งไม่มีความรู้ที่จะแนะนำ ทั้งนี้เนื่องจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์ไม่ใช่เป็นการให้แบบยาปัจจุบันซึ่งตรงไปตรงมาใช้ปริมาณเท่าใดวันละกี่ครั้ง ในโรคหรือภาวะใด แต่การใช้กัญชาจะขึ้นอยู่กับภาวะตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วย ทั้งด้านปริมาณและส่วนประกอบที่สำคัญในการออกฤทธิ์ของกัญชา  ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ในปัจจุบันพอสมควรที่จะตั้งต้นการรักษาด้วยสารออกฤทธิ์ชนิดใดก่อน รวมทั้งควรจะตั้งต้นด้วยปริมาณเท่าใดและสังเกตอาการข้างเคียงอย่างไร รวมกระทั่งถึงปริมาณสูงสุดที่ไม่ควรใช้เกิน แต่ต้องยอมรับว่าแพทย์แผนปัจจุบันเภสัชกร ทันตแพทย์สัตวแพทย์และแม้แต่แพทย์แผนไทยยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะบริหารยากัญชาให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องโดยมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ลักษณะนี้จะไม่ใช่เป็นการช่วยคนป่วยใดๆทั้งสิ้น ผลักคนป่วยที่เคยได้รับยาอยู่แล้ว ไม่ให้ได้รับการเยียวยาต่อพระราชบัญญัติกัญชาที่ออกใหม่ถ้าไม่ระวัว กฎหมายลูกจะเป็นการปิดฝาโลงของคนป่วยที่ใช้กัญชาอยู่แล้วจากการสกัดกันเองหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  8. เวลา 90 วันที่เรียกว่านิรโทษกรรม ความหมายก็คือใครที่มีในครอบครองต้องจดแจ้งหมดและของถูกทำลายหรือถูกยึด ถ้าเกินกว่า 90 วันแล้วใครมีในครอบครองจะมีความผิดทางกฎหมาย ในข้อบังคับที่ตามมา ถึงแม้ว่าจะสามารถขออนุญาตเพื่อที่จะครอบครองในการเจ็บป่วยของตัวเองหรือครอบครองในกรณีที่ตนเองไม่ได้เจ็บป่วย จะต้องไม่มีกระบวนการที่ยุ่งยาก และถ้าจะมีการปลูก สกัด ครอบครอง หรือนำไปให้คนในชุมชนที่เป็นผู้ป่วยแล้วจำต้องมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนและต้องขึ้นทะเบียนอีกจะทำให้เรื่องการขออนุญาตเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างเหลือเชื่อ ต้องทำให้เป็นเรื่องง่ายต่อการปฏิบัติเราต้องไม่ผิดหวังกับข้อบังคับ เหล่านี้ และต้องมั่นใจว่าจะต้องไม่เลวร้ายกว่าและต้องดีกว่าของเดิมอีก กม.ลูก อย. นิรโทษกรรม จะมีปัญหาทันที ถ้าไม่มีหน่วยงานกลางกัญชาจัดการระดับประเทศ ในการรับทราบ การปลูก การใช้ สกัด วิจัย รักษา และควบคุม และจัดระบบให้คนป่วยได้ประโยชน์ การเข้าถึงเต็มที เนื่องจาก ธรรมชาติของ อย. เป็น คนจับ regulator เท่านั้น
  1. เราหวังว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดที่จะออกมาในภายหลังจะเป็นลักษณะในทิศทางเดียวกันไม่เช่นนั้นพระราชบัญญัติที่มีการประกาศใช้แล้วในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นี้จะสูญเปล่าไปในทันที ทั้งหมดนี้เพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อการเข้าถึงกัญชาของผู้ป่วย และตั้งตระหนักว่าองค์การอนามัยโลกเองร่วมกับสหประชาชาติได้ประกาศแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562นี้ให้กัญชาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะCBD ออกจากยาเสพติดและถือว่าใช้ในการรักษาโรคและในส่วนของTHC จะมีประโยชน์ในทางการแพทย์แต่เนื่องจากจะเกิดโทษถ้ามีการใช้ผิดดังนั้นจะต้องมีการควบคุม
  2. ประเทศไทยเองในขณะนี้มีความก้าวหน้าในเรื่องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ในชมรมจิตอาสาหรือเปรียบเทียบเทียบได้เท่ากับ ระดับเกือบสี่ในห้าขั้นตอน ของการใช้กัญชานั่นคือสามารถใช้ในการรักษาได้ด้วยตนเองโดยรวมกลุ่มกันเป็นชมรม และได้รับการช่วยเหลือกันเอง เทียบได้ว่าเป็น self remedy ดังนั้นเราต้องระวังมีให้ถดถอยกลับไปสู่ขั้นตอนที่ต้องเริ่มต้นใหม่แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ