วิศวกรรมโยธาฯ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างหลังแผ่นดินไหว อ.วังเหนือ ลำปาง เริ่มสงบบ้าน พบเสียหายไม่มากยังพักอาศัยได้

ที่ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ และเจ้าหน้าที่ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยกรธรณีวิทยาเข้าประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว


โดยที่ประชุมสรุปสถานการณ์ ว่า เหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ขณะนี้สถานการณ์ขึ้น และสงบลงแล้ว ส่วนบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบนั้น ทางวิศวกรรมโยธาจากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองลำปาง ที่ได้ออกตรวจสอบบ้าน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดกว่า 30 หลัง พบว่า มีเพียงบางหลังที่อยู่ในระดับสีเหลือง ที่ต้องซ่อมแซมด้วยการค้ำยัน ก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติ ส่วนที่เหลือเป็นความเสียหายที่ไม่มาก เกิดขึ้นกับพนังที่เกิดแตกร้าว สามารถซ่อมแซม และใช้อยู่อาศัยได้เหมือนเดิม

นายนฤทธิ์ จิวะสันติการ ที่ปรึกษาสาขาภาคเหนือ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ฯ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่วัดพระเกิด ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งองค์พระธาตุพระเจดีย์ของวัดพระเกิด ยอดฉัตรเกิดเอียง จากแรงสั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการเอียงของเสา หรือโครงสร้างที่สำคัญ ยืนยันว่าโครงสร้างขององค์พระธาตุยังแข็งแรงอยู่ ส่วนยอดฉัตรของพระธาตุ เอียงคงเป็นเฉพาะจุดเท่านั้นไม่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างขององค์พระธาตุ เพราะยอดฉัตร อาจจะมีเหล็กเส้นแค่เล็กน้อย เมื่อเกิดการสั่นไหวมากๆ จึงทำให้เกิดเอียงดังกล่าว


ขณะที่ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศไทยแบบบูรณาการข้อมูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) มองว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ อาคาร อบต.ทุ่งฮั้ว เสียหายไม่มาก การแตกร้าวดังกล่าวไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคาร และยังมีความปลอดภัย ส่วนที่เสียหายนั้น เป็นเพียงกำแพงปูนด้านนอก และส่วนรอยต่อต่างๆ ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ แต่เนื่องจากการสั่นไหวของแผ่นดินไหวที่อาจจะยังมีอยู่ จึงแนะนำไม่ควรเข้าไปในตัวอาคาร เพื่อใช้งาน เพราะไม่รู้ว่าจะมีการสั่นไหวของแผ่นดินไหวอีกขนาดเท่าใด และจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด เพื่อความปลอดภัย จึงงดใช้อาคารดังกล่าวออกไปก่อน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ