มช.ประกาศหยุดเรียน 2 วัน หลังประสบวิกฤตควันพิษเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 3 ของโลก

จากปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นวิกฤต โดยช่วงบ่ายวันนี้ (13มี.ค.) ค่ามลพิษพีเอ็ม 2.5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเกิน 3 เท่า จากค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ส่วนพีเอ็ม 10 วัดได้ 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่เวปไซต์ airvisual.com รายงานในเวลา 16.20 น. จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยค่าเอคิวไอ ที่ 126

ช่วงเย็นวันนี้ (13 มี.ค.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศหยุดเรียน 2วัน และ ประกาศ 4มาตรการ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน คือ
1 .ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 14 – 15 มี.ค. เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักศึกษา หลังจากที่มีฝุ่นพิษสะสมและสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ดีงานส่วนใดที่ไม่สามารถงดให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพแก่นำศึกษาและบุคลากร
2.งดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา
3.มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม
4.ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณา ให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ

ขณะที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยกเลิกเที่ยวบินเชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน และ แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ เป็นวันที่ 3แล้ว หลังจากสถานการณ์หมอกควันไม่คลี่คลาย ท้องฟ้าเหนือท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟป่าหนาทึบ ทำให้ผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ประมาณ 30 คน และที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนอีกประมาณ 30 คน บางส่วนยกเลิกการเดินทาง หรือ ขอเลื่อนไฟล์ท
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ