สถานการณ์ภัยแล้ง จ.เลย มาเร็วกว่าที่คาด อ่างเก็บน้ำ 11แห่งอยู่ในขั้นวิกฤตงดปล่อยน้ำเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเลยมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่ง ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเลย มีปริมาณน้ำลดลงเรื่อย ๆ โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำลดลงต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนวถึง 11 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่ไม่สามารถปล่อยน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชอายุสั้นในฤดูแล้งนี้

โดยเฉพาะ อ่างเก็บน้ำห้วยพาว ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ที่มีความจุปริมาณน้ำได้ 1.364 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ จำนวน 0.572 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 41.96 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ซึ่งปริมาณน้ำแห้งขอดจนตื้นเขินได้กว่า 1 เดือนแล้ว ทำให้ไม่สามารถปล่อยน้ำได้อีก ต้องรอฝนตก น 3-4 เดือนข้างหน้านี้ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจึงจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสามารถปล่อยไปช่วยเหลือเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ

นอกจากนี้เพื่อป้องกันการแอบลักลอบเปิดใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยพาว เจ้าหน้าที่ชลประทานเลย ต้องใส่กุญแจ ปิดตายห้ามเปิดอย่างเด็ดขาด เพื่อให้มีปริมาณน้ำในอ่างมีความเพียงพอให้สัตว์น้ำต่าง ๆ อยู่อาศัยได้
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ