แจ้งโอนเงินเดือนละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝาก “อสม.” นับล้านคน พรุ่งนี้

“กรมบัญชีกลาง” แจ้งโอนเงินค่าป่วยการฯเดือนละ 1,000 บาทให้ อสม. กว่า 1.05 ล้านคนวันพรุ่งนี้ เร็วกว่ากำหนด 2 วัน

จากกรณีที่ได้แจ้งข่าวว่ากรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดือนละ 600 บาท/คน เป็นเดือนละ 1,000 บาท/คน ภายในวันที่ 22 มี.ค.2562 นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มี.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และธนาคารต่างๆ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลรายการขอเบิกเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และได้ประสานงานร่วมกับธนาคารต่าง ๆ โดยจะโอนเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอาสาสมัคร อสม.ในวันพรุ่งนี้  (20 มี.ค.)

สำหรับอาสาสมัคร อสม.ที่มีสิทธิได้เงินค่าป่วยการมีจำนวน 1,054,729 ราย แบ่งเป็นอาสาสมัคร อสม.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,039,729 ราย และของกรุงเทพมหานคร 15,000 ราย

“การจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ดังกล่าว จะจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนธ.ค.2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอน และรวดเร็วกว่ากำหนด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อสม. อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแบบตรงตัว”น.ส.สุทธิรัตน์กล่าว

น.ส.สุทธิรัตน์ ยังกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ที่มีวงเงินในบัตรฯเพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ เดือนละ 500 บาท สามารถนำบัตรฯไปซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารฯ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานีแล้ว

ขณะเดียวกัน ผู้ถือบัตรฯสามารถนำบัตรฯชำระค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า (รฟม.) ทั้งสายสีม่วงและสีน้ำเงิน ที่ได้ให้บริการมาก่อนหน้านี้แล้ว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ