บขส.เพิ่มเที่ยววิ่งขาออกเป็นวันละ 9,000 เที่ยว รับมือเทศกาลสงกรานต์

บขส.เพิ่มเที่ยววิ่ง “รถบขส.-รถร่วมฯ-รถตู้” เป็นวันละ 9 พันเที่ยว รองรับผู้โดยสารขาออกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันละ 2.06 แสนคน ส่วนขาเข้าเพิ่มเป็นวันละ 8,154 เที่ยว

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยหลังประชุมแผนรองรับประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ว่า บขส.คาดว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดต่างๆตั้งแต่วันที่ 10-13 เม.ย. บขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถ บขส. รถร่วมบขส. และรถตู้บขส. เพิ่มเป็น 9,000 เที่ยว/วันหรือเพิ่มเที่ยวรถเสริม 3,000 เที่ยว/วัน ซึ่งรองรับผู้โดสารได้วันละ 206,487 คน

ส่วนเที่ยวกลับ หรือตั้งแต่วันที่ 14-17 เม.ย. บขส.ได้เพิ่มเที่ยววิ่งเป็น 8,154 เที่ยว/วัน หรือเพิ่มขึ้นเที่ยวรถเสริม 2,131 เที่ยว/วัน ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ถึงวันละประมาณ 164,834 คน

“การเดินทางในเที่ยวขากลับ คาดว่าผู้โดยสารจะใช้รถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ทำให้เที่ยววิ่งของรถตู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้น แต่จำนวนผู้โดยสารลดลง เนื่องจากรถตู้มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 14 ที่นั่ง/เที่ยววิ่ง อย่างไรก็ตาม สงกรานต์ปีนี้ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่จำทาง (รถทะเบียน 30) มาวิ่งให้บริการเที่ยวไป 1,530 คัน และเที่ยวกลับ 470 คัน โดยเส้นทางที่มีรถโดยสารมากที่สุด คือ เพชรบูรณ์ แม่สอด อุบลราชธานี หาดใหญ่ และตราด ”นายจิรศักดิ์กล่าว

สำหรับมาตรการลดความแออัดและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 บขส. ได้จัดแผนการเดินรถเฉพาะรถโดยสาร บขส. ดังนี้

1.ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพี ของ บขส. เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 10 -13 เม.ย.ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.00 น. ให้ไปขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบก บริเวณอาคาร 5 และอาคาร 6 โดย บขส. ได้จัดรถตู้ไว้ให้บริการรับ-ส่งฟรี บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

2.ผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ติดต่อซื้อตั๋วโดยสาร และขึ้นรถเที่ยวเสริม ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2

ส่วนการให้บริการที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) หรือสถานีรถตู้โดยสาร บริเวณใต้ทางด่วนถนนกำแพงเพชร 2 ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 03.00 – 22.00 น. ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในเส้นทางที่มีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร สามารถใช้บริการรถตู้โดยสาร ได้ดังนี้ อาคาร A ให้บริการรถตู้โดยสารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาคาร B ให้บริการรถตู้โดยสารภาคกลาง อาคาร C ให้บริการรถตู้โดยสารภาคตะวันออก และอาคาร D ให้บริการรถตู้โดยสารภาคใต้
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ