“วิญญัติ” คาใจมติ “กกต.” สรุปชื่อ “บิ๊กตู่” ชอบด้วยกฎหมาย

“วิญญัติ” บุก “กกต.” จี้ถามเหตุผลรับรองชื่อ “ประยุทธ์” เป็นแคนดิเดตนายกฯ ชอบด้วยกฎหมาย ยัน “บิ๊กตู่” เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ด้าน “โบว์” โวยคำร้องยุบพลังประชารัฐช้ากว่า “ทษช.” 

21 มี.ค.62-เวลา 14.00 น. นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ พร้อมน.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อสอบถามกรณีมติ กกต.วานนี้ที่ระบุว่า การเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชอบด้วยกฎหมายนั้น มีเหตุผลที่เป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างไร โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่การประชุม กกต.ครั้งที่ 32/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เห็นว่าการประกาศชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับไม่ปรากฎเหตุผลแห่งการวินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ทั้งที่ปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้ระบุการดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้รับเงินเดือนรวมถึงผลตอบแทนประจำ จากงบประมาณแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งมีค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกัน ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” อันมีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (15) ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้าจึงขอทราบรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน และหรือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่มีหน้าที่และอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ข้อ 6 หรือไม่ 2.หากมีการแต่งตั้งได้มีการตรวจมูลกรณี การสืบสวน การไต่สวน และการสอบสวนอย่างไร รวมถึงมีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน รายงานการประชุมอย่างไร ทั้งก่อนการประกาศรายชื่อพล.อ.ประยุทธ์ และหลังการยื่นหนังสือตามที่อ้างถึง และ 3.คณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าพนักงาน และหรือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ได้มีความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และคณะกรรมการลงมติ มีรายละเอียดเป็นประการใด

ขณะที่ น.ส.ณัฏฐา กล่าวว่า การยุบพรรคไทยรักษาชาติ เหตุใดจึงใช้ระยะเวลาสั้นในการวินิจฉัย แต่การพิจารณาคำวินิจฉัยคำร้องให้ยุบพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2562 จึงมีมาตรฐานต่างกัน เหตุใด กกต.จึงไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนี้ออกมา ทำให้มองได้ว่า กกต.กำลังเอื้อต่อการสืบทอดอำนาจหรือไม่ ดังนั้นขอให้อย่าดูถูกประชาชน อย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ