“อียู” ไม่ส่ง “คณะสังเกตการณ์” การเลือกตั้ง 24 มี.ค.-ชี้ไม่ได้รับคำเชิญจากไทย

“อียู”  ยันไม่ส่ง “คณะสังเกตการณ์”  การเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้ ระบุไม่ได้รับความเชิญจากทางการไทย-ไม่มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า แต่จะใช้วิธีการ “สังเกตการณ์ทางการทูต” แทน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย หรือ European Union in Thailand ออกเอกสารข่าว เรื่อง สหภาพยุโรปไม่ส่งคณะสังเกตการณ์สำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยระบุว่า หลังจากมีรายงานข่าวที่คลุมเครือในหลายๆสื่อ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทยประสงค์จะชี้แจงว่า สหภาพยุโรปจะไม่ส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งในโอกาสที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

การสังเกตการณ์การเลือกตั้งของสหภาพยุโรปนั้น จำเป็นต้องมีคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่เป็นกลางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในระยะยาว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยหลักการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสากลอย่างครบถ้วน การส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะสามารถทำได้ ก็ต่อเมื่อได้รับคำเชิญจากประเทศเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการ และมีเวลาเพื่อเตรียมภารกิจสังเกตการณ์ระหว่าง 4-6 เดือนล่วงหน้า รวมไปถึงการส่งผู้สังเกตการณ์มาประจำพื้นที่ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปของประเทศไทยในครั้งนี้ สหภาพยุโรปไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการภายในเวลาที่กำหนด

ด้วยการนี้ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย รวมกับคณะผู้แทนต่างๆ จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ ได้ลงชื่อสมาชิกเจ้าหน้าที่ทางการทูตประจำประเทศไทยจำนวนหนึ่ง เพื่อร่วมกันทำในสิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การสังเกตการณ์ทางการทูต” หรือ “diplomatic watch”  ซึ่งเป็นการให้บุคคลซึ่งได้รับการรับรองไปตามคูหาเลือกตั้งต่างๆเฉพาะในวันเลือกตั้งเพื่อให้ทราบบรรยากาศทั่วไปในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการรายงานภายในองค์กรเป็นหลัก การดำเนินการดังกล่าวจะใช้จำนวนคนน้อยและครอบคลุมพื้นที่ไม่มาก

ดังนั้น จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น “การสังเกตการณ์เลือกตั้ง” การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการประเมินภาพรวมการจัดการเลือกตั้งและ ไม่อาจใช้เป็นพื้นฐานในการออกถ้อยแถลงใดๆ ต่อสาธารณะได้

“สหภาพยุโรปประจำประเทศไทยยินดีกับการจัดการเลือกตั้งอันเป็นก้าวสำคัญของการนำประเทศกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยและขอให้คนไทยทุกคนมีวันเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงและสอดคล้องตามเจตนารมณ์”แถลงการณ์ระบุตอนท้าย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ