ทุกจังหวัดรับบัตรเลือกตั้งคึกคักเตรียมพร้อมให้ประชาชนกาคะแนนเสียงเลือก ส.ส. 24 มี.ค.62

24 มี.ค. 62 เป็นวันเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทย ซึ่งประชาชนทั่วประเทศต่างตื่นตัวเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ และในวันนี้ (23 มี.ค.) บรรยากาศที่ทำการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดคึกคัก โดยแต่ละจังหวัดได้รับบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้งที่ส่งจากส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว

อย่างที่จังหวัดนครราชสีมา กกต.ที่หน่วยเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา รับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้ง 4,352 หน่วย ใน 14 เขตเลือกตั้งของ จ.นครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย กกต.นครราชสีมาคาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งคืนหมาหอน 15 ชุด ประจำทั้ง 14 เขตเลือกตั้ง

ขณะที่ จ.นครพนม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ได้ระดมเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ดูแลหน่วยเลือกตั้ง ตามเขตต่างๆ รวม 4 เขต ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้เร่งคัดแยกนำส่งบัตรเลือกตั้ง ไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในส่วนของ จ.นครพนม มีพื้นที่เลือกตั้ง 4 เขต รวม 1,100 หน่วย คาดว่าในวันนี้จะครบทุกเขต และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคปัญหาในการส่งบัตร รวมถึงหีบเลือกตั้ง ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ดุแล รักษาความเรียบร้อยเข้มงวด

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กกต.ประจำจังหวัดอุบลฯ มอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย กกต.กำชับให้ทำการตรวจเช็กอุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย โดยเฉพาะปากกาที่จะใช้ในการกาคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้ที่มารับอุปกรณ์ทำการทดสอบ ว่าใช้งานได้มีหมึกหรือไม่และเป็นปากกาที่ไม่สามารถลบได้ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี มี 10 เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,950 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,436,649 คน

สำหรับบรรยากาศภาคใต้ ที่ จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ กกต.จ.นราธิวาส ได้ลำเลียงบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 927 หน่วย ใน 4 เขต เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 550,692 คน ทั้งนี้ยังดูแลความเรียบร้อยการแจกบัตรลงคะแนน ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งมี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง และ อำเภอตากใบ โดยอำเภอเมืองมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน 86,867 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 131 หน่วยเลือกตั้ง พร้อมกับเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสกัดกั้นมือที่ 3 เพื่อสร้างสถานการณ์ร้ายให้เกิดขึ้นด้วย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ