ทหาร เข้มแจกบัตรเลือกตั้ง ส.ส.นราธิวาส

วันที่23 มี..62 หลังจากที่ทาง กกต..นราธิวาส ได้ลำเลียงบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส..แบบแบ่งเขต และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 927 หน่วย ใน 4 เขต เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 550,692 คน ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 .เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมดูแลความเรียบร้อยการแจกบัตรลงคะแนน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งมี2อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองและ อำเภอตากใบ สำหรับอำเภอเมืองมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวน 86,867 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น  131 หน่วยเลือกตั้ง

โดยการแจกบัตรลงคะแนนเสียงและอุปกรณ์ต่างๆในวันนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 09.00 . เป็นต้นไปได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในพื้นที่ทั้ง 131 หน่วย ได้ทยอยเดินทางมาตรวจนับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบตามจำนวนของแต่ละหน่วยที่จะต้องใช้ โดยมี ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน มาให้การรักษาความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้ง ส.. ในครั้งนี้ และรวมไปถึงเป็นการสกัดกั้นมือที่ 3 เพื่อสร้างสถานการณ์ร้ายให้เกิดขึ้นด้วย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ