กกต. แจง ปากกาใช้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งมีขายทั่วไปตามท้องตลาด

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้จัดเตรียมปากกาเคมีซึ่งมีลักษณะที่เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งแล้วหมึกจางหายไปเอง และจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมปากกาสีน้ำเงินไปทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งเอง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงว่า ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ได้จัดเตรียมปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินที่มีจำหน่ายในท้องตลาดสำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งได้ดำเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนนที่ผ่านมาทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์ใช้ปากกาที่จัดไว้ในคูหา ก็สามารถใช้ปากกาที่นำมาเองทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งได้ ดังนั้น กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวจึงไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ ในวันนี้ (23 มีนาคม 2562) เป็นการส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน กกต. ได้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ให้ตรวจสอบปากกาสำหรับใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่ามีปากกาในกรณีดังกล่าวหรือไม่ และเป็นปากกาที่ได้จัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าสามารถใช้การได้ (เขียนติด) หรือไม่ โดยให้เน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประจำคูหาคอยตรวจสอบปากกาในคูหาออกเสียงลงคะแนนเป็นระยะว่ายังคงเป็นปากกาที่ได้รับมาหรือไม่ หากมีประชาชนสอบถามกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมประจำหน่วยเลือกตั้งช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งด้วย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ