“เก่ง ธชย” ตอกย้ำ กทม. เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำผ่านงานบริการ

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ตอกย้ำความเป็น “มหานครแห่งประชาธิปไตย” ของกรุงเทพมหานคร ผ่านการใช้บริการหน่วยงานของรัฐ ที่ได้มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อประชาชน อย่างเช่นศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาดของกรุงเทพมหานครที่มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในงานบริการ เช่น การจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน BMAQ การร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน BKK Connect เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ไปจอดตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับการบริการทำบัตรประชาชนครั้งแรก คัดและรับรองสำเนาบัตรประชาชน

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้จัดงานบริการเชิงรุกเข้าไปในชุมชนทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจทันตกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจนถึงความเท่าเทียมกัน เพราะมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬา ร้องเพลง ประดิษฐ์งานศิลปะ ทำอาหาร เรียนภาษา หรือกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยก็ตาม

ส่วนในด้านการศึกษาก็เป็นอีกเรื่องที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ ด้วยการสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ และจัดสรรโควต้านักเรียนแพทย์และพยาบาล เพราะการให้ความรู้ หรือให้การศึกษาแก่ทุกคนอย่างเทียมกันจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อีกทางหนึ่ง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ