“อ.เดชา” เตรียมถกผู้บริหารระดับสูง สธ.หาทางออกกัญชา

“อ.เดชา” มอบอำนาจผู้แทนยื่นรับรองหมอพื้นบ้าน พร้อมแจ้งครอบครองกัญชา สสจ.สุพรรณบุรี ส่วนเจ้าตัวเตรียมหารือผู้บริหาร สธ. ระบุผู้ป่วยยังมาขอรับยาที่มูลนิธิขวัญข้าวแต่ยังแจกให้ไม่ได้

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่าว่า ในวันที่ 17 เม.ย. เวลา 10.00 น. นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ได้มอบอำนาจให้ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ ยื่นเรื่องเป็นหมอพื้นบ้านที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สุพรรณบุรี โดยจะใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ที่กำหนดคุณสมบัติไว้ เช่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คนในหมู่บ้านชุมชนยอมรับอย่างน้อย 10 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสจ. ลงชื่อรับรอง เนื่องจากระเบียบใหม่ยังไม่ออกมา และจะดำเนินการยื่นเรื่องนิรโทษกรรมครอบครองกัญชาไปพร้อมกันด้วย

นอกจากนี้ในเวลา 10.00 น. นายเดชา พร้อมด้วยทีมมูลนิธิสุขภาพไทย ได้แก่ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิฯ นางรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิฯ ภก.ดร.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก กรรมกรมูลนิธิฯ จะเข้าหารือเป็นการภายในกับผู้บริหาร สธ.ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วย ที่กังวล คือ มีผู้ป่วยจำนวนมากมาที่มูลนิธิข้าวขวัญ เพื่อขอรับยา อาจต้องแจ้งประชาชนก่อนว่า ยาทั้งหลายยายังไม่ได้รับคืน การแจกจ่ายยังทำไม่ได้
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ