ยื่น “ผู้ตรวจฯ” ชงศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยพรป.ส.ส.

เรืองไกรร้อง” ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรธน. ปมคำนวณ .. ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หวั่นประกาศผลไม่ทัน 9 ..

18 เม..62-นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัครส..บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อยื่นเรื่องขอให้สำนักงานตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง.. ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีการคำนวณ..บัญชีรายชื่อในรัฐธรรมนูญมาตรา91 (2) และพรป.เลือกตั้งส..มาตรา128 (5) ขัดกับมาตรา 83 วรรค1 (2) ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการคำนวณ ส..บัญชีรายชื่อหรือไม่หาก กกต.คำนวณให้ครบ 150 คนก็อาจขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรค1(4) ด้วยจึงเห็นว่า อาจส่งผลกระทบต่อการประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ไม่ทันวันที่ 9 ..2562 ถึงแม้กกต.จะประกาศผลได้ แต่จะทำให้..โดยรวมมีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 95 จากส..ทั้งหมด 500 คน ซึ่งอาจส่งผลทำให้เปิดประชุมสภาครั้งแรกไม่ได้

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการประกาศของกกต. เรื่องจำนวน..แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี เมื่อวันที่24 มี..2562 จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ประกอบมาตรา 95 หรือไม่ เพราะตามประกาศ กกต. เรื่องจำนวน.. แบบแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีกกต.ใช้ตัวเลขประกาศจากสำนักทะเบียนกลางของวันที่ 31 ..2560 จำนวน 66,188,543 คน ซึ่งได้รวมราษฎรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน 875,814 คนไว้ด้วย แต่ราษฎรที่มีสัญชาติไทยมีจำนวน 65,312,698 คน ทำให้การกระทำของกกต.อาจไม่สอดคล้องกับ พ...ว่าด้วยการเลือกตั้ง..มาตรา77 ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดทั้งนี้เว้นแต่การกระทำนั้นเป็นการช่วยเหลือทางราชการหรือการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น” 

การที่กกต. นำบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน 875,814  มารวมคำนวณ เพื่อหาจำนวน.. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการกระทำของ กกต.เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ประกอบมาตรา 85 หรือไม่นายเรืองไกรระบุ
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ