“เรืองไกร” ร้องอีก ! ค้านศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง “กกต.”

เรืองไกรยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ค้านรับคำร้อง กกต. ชงเคาะสูตรคำนวณ..ปาร์ตี้ลิสต์ โต้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้ศาลตีความ

22 เม..62-นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร .. พรรคไทยรักษาชาติ เดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ตีความหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช 2560 ประกอบมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ..2561 เนื่องจากขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้ใช้สูตรใดในการคำนวณ ..แบบบัญชีรายชื่อจึงถือว่า เหตุยังไม่เกิดขึ้นจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในคำร้องนายเรืองไกรได้แนบสำเนาคำสั่งวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่1/2561 เรื่องที่กกต. เคยขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกกต.ตามรัฐธรรมนูญกรณี กกต. แต่ละคนจะใช้อำนาจในการสั่งยกเลิกหรือระงับการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง หรือเขตเลือกตั้งที่พบการกระทำความผิด โดยในคำสั่งดังกล่าวศาลเห็นว่าตามคำร้องของกกตยังเป็นเพียงข้อสงสัยข้อหารือหรือการคาดการณ์ว่า อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต.คำร้องของกกต.จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ กฎหมายให้อำนาจการคำนวณสัดส่วน ..กับกกต. อยู่แล้วอีกทั้งมีกรรมการ กกต. บางคนออกมายืนยันว่ามีวิธีคำนวณเพียงวิธีเดียว ดังนั้นขอให้ กกต.ได้ลองคำนวณออกมาก่อนพร้อมทั้งต้องขอโทษพรรคการเมือง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการคำร้องด้วย 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ