ด่วน ! กกต.แจ้งข้อกล่าวหา “ธนาธร” ถือหุ้น “วี-ลัค”

ด่วน!!! “กกต.” แจ้งข้อกล่าวหา ธนาธรถือหุ้น วีลัคขาดคุณสมบัตรสมัคร.. เชื่อมีมูลตามคำร้อง เรียกชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาใน 7 วัน

22 เม..62-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเมื่อเวลา 13.30 . คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องขอให้ตรวจสอบนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถือหุ้นในบริษัทวีลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อเข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง..ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98(3) ประกอบพ...เลือกตั้งส..มาตรา42 (3) นั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 . นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงข่าวว่า ด้วยการเลือกตั้งส.. เมื่อวันที่ 24 มี..2562 มีผู้ร้องเรียนว่านายธนาธร ผู้สมัครรับเลือกตั้งส..แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง .ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ..2560 มาตรา98(3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูยว่าด้วยการเลือกตั้ง .. ..2561 มาตรา42(3) อันเป็นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000

นายแสวง กล่าวต่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ..2561 ข้อ 64 และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไปทั้งนี้ ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธรมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิ์จะให้ทนายความ หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจง แสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาส่วนการพิจารณาจะเสร็จก่อนวันที่ 9 ..หรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้ แต่กกต.จะไต่สวนให้เร็วที่สุด เพื่อทำความเห็นให้กกต.พิจารณา

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อกกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาไปยังนายธนาธรแล้ว จะเรียกให้นายธนาธรมาชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน เพื่อนำข้อกล่าวหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อลงมติแบ่งเป็น 2 ทาง 1.ยกคำร้องจากผู้ร้องว่าไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหา และ2.หาก กกต.เห็นว่านายธนาธรมีลักษณะต้องห้าม ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง .. ก่อนที่กกต.จะประกาศรับรองผลเลือกตั้งวันที่ 9 .. ซึ่งจะเป็นการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายธนาธรไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี หรือเป็นการให้ใบส้ม แต่หากตรวจสอบข้อกล่าวหาแล้วเสร็จภายหลังประกาศรับรองนายธนาธรเป็น ..ในวันที่ 9 .ค. กกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ความเป็น..ของนายธนาธรสิ้นสุดต่อไป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ