ด่วน ! ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กกต.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 2 ไม่รับคำร้องกกต. ยื่นวิธีคำนวณ ..ปาร์ตี้ลิสต์ โยนเป็นอำนาจหน้าที่กกต. เหตุคำร้องไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 .ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณา รับหรือไม่รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กกต.จะคำนวณ ..บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคสามประกอบมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พรป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส ซึ่งการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรค ที่มีจำนวน ส..ที่จะพึงมี ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ .. 1 คนกกต.จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 91 หรือไม่

 

ล่าสุดเมื่อเวลา16.30 . ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารให้สื่อมวลชน โดยศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นอำนาจของกกต. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพรป.เลือกตั้ง.. มาตรา 128 ซึ่งต้องทำหลังมีการประกาศผลเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว โดยตามคำร้องไม่ปรากฏว่า กกต.ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงยังไม่ถือว่ามีปัญหาคำร้องจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญ
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ