อย.เร่งให้แจ้งครอบครองกัญชาก่อน 19 พ.ค.

อย. เร่งให้คนมี “กัญชา” แจ้งครอบครอง ก่อนวันที่ 19 พ.ค. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผลิตยาสำรองไว้ให้ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยาจริงในเดือน ก.ค. เผยเบื้องต้นสามารถนำของกลางจาก ป.ป.ส.บางส่วนมาใช้ได้

วันนี้ (24 เม.ย.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการแจ้งครอบครองกัญชา ซึ่งเปิดรับแจ้งถึงวันที่ 21 เม.ย. 2562 ว่า นับตั้งแต่การเปิดรับแจ้งจนถึงวันที่ 21 เม.ย. 2562 แบ่งผุ้เข้ามาแจ้งครอบครองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอใบอนุญาตได้ เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย ฯลฯ มีจำนวน 19 ราย เป็นกรุงเทพมหานคร (กทม.) 14 ราย และต่างจังหวัด 5 ราย กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรค มีจำนวน 6,395 ราย ใน กทม. 1,185 ราย ต่างจังหวัดอีก 5,210 ราย และ กลุ่มที่ 3 บุคคลอื่น ๆ ที่ต้องส่งมอบของกลาง และหากจะขออนุญาตต้องทำตามกฎหมาย มี 1 ราย โดยจะรวบรวมข้อมูลใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้า

นพ.ธเรศ กล่าวว่า การแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับโทษ ภายใน 90 วัน จะครบกำหนดในวันที่ 19 พ.ค. 2562 หากเกินกำหนดจะไม่สามารถมาแจ้งได้อีก กรณีผู้ป่วยเมื่อแจ้งครอบครองในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะสามารถขอใช้กัญชาทางการแพทย์ออกไปได้อีกประมาณ 90-180 วัน แล้วแต่ความเหมาะสม เพียงแต่ต้องรีบมาแจ้งครอบครอง เพื่อเป็นฐานข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการผลิตยาสำรองสำหรับผู้ป่วยที่แจ้งครอบครอง ซึ่งจะมีการหารือกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในเรื่องนี้ ซึ่งกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ภายใต้พื้นฐานข้อมูลวิชาการและความรู้ ซึ่งก่อนหน้ามีการใช้กัญชามาก่อนแล้ว องค์ความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์มาก จึงขอให้เข้ามาวิจัยร่วมกัน

สำหรับข้อกังวลเรื่องยาจากกัญชาจะผลิตได้ไม่เพียงพอนั้น นพ.ธเรศ กล่าวว่า ช่วงวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 จะมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์ ประมาณ 200 คนออกมารุ่นแรก และ อย.ได้ขอให้กรมการแพทย์เพิ่มการอบรมอีก โดยอาจทำเป็นอีเลิร์นนิ เพื่อให้มีแพทย์กระจายทั่วประเทศ ส่วนเรื่องการผลิตกัญชามาใช้ทางการแพทย์ อภ.คิดว่าจะผลิตได้ ภายใน ก.ค.จะมีน้ำมันกัญชามาใช้ในกลุ่มนี้ แต่กรณีที่จำเป็น อภ.ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตยา อาจจะพิจารณา ผลิตออกมาล็อตเร่งด่วนก่อนในช่วง พ.ค.นี้ ส่วนวัตถุดิบมีหลายวิธีจะได้มา ทั้งของกลาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เคยแจ้งว่ามีกัญชาบางเกรดที่มีคุณภาพดี ไม่พบการปนเปื้อนก็นำมาใช้ได้ หรือนำเข้าวัตถุดิบมาใช้ก่อนได้ เพื่อบรรเทาระหว่างรอการปลูกการผลิต
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ