สบศ. เตรียมนักแสดง 2 พันคน ร่วมสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สบศ. ร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลป์ 12 แห่ง จัดเตรียมนักแสดง 2,000 ชีวิต เตรียมจัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เดือน พ.ค.

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กล่าวว่า สบศ. ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านนาฎศิลป์และดุริยางค์สู่เด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นปีที่ 3 เริ่มการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1-24 เม.ย.จนแล้วเสร็จ จึงกำหนดจัดการมอบเกียรติบัตรและจัดแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยปีนี้ ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาร่วมกิจกรรมมากถึง 300 คน อายุระหว่าง 5 – 15 ปี แบ่งเป็นด้านนาฏศิลป์ไทยจำนวน 200 คน และดุริยางคศิลป์ 100 คน ซึ่งหลักสูตรที่นำมาอบรมเน้นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การแสดงชุดรำถวายพระพรรัชกาลที่ 10 การแสดงชุดเชิญขวัญ การแสดงระบำดอกบัว การแสดงชุดในน้ำมีปลา ในนามีข้าว การแสดงชุดฟ้อนเงี้ยว การแสดงชุดระบำสี่ภาค การฝึกหัดโขนและแม่ท่าเบื้องต้น ตลอดจนการแสดงโขนเป็นชุดเป็นตอนจับนาง และเสมอข้ามสมุทร นอกจากนี้ ยังมีการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย ได้แก่ การแสดงชุดเด็กดีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระบำดอกบัว รำอวยพรอ่อนหวาน รำกินรีร่อน การขับร้องเพลงและบรรเลงดนตรีไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามข้ามสมุทร ณ ลานอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส

อธิการ สบศ. กล่าวต่อว่า นอกจากการจัดอบรมโครงการนาฎดุริยางคศิลป์ไทยให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญแล้ว สบศ.ยังร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศ จัดเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมการแสดงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยรัฐบาลกำหนดจัดงานมหรสพสมโภชในช่วงเดือนพฤษภาคมอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณท้องสนามหลวง โดย สบศ.ได้เตรียมนักเรียน และนักศึกษาในสังกัดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแสดง ในส่วนของ สบศ.ได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงชุดมหกรรมการแสดงโขน การแสดงรำโคมถวายพระพร มหกรรมดุริยางค์ไทย ตลอดจนการแสดงละครนอก ละครใน และการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดมหรสพครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีความวิจิตรงดงามอย่างอลังการเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของไทย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ