“กกต.” แจงบัตรเลือกตั้ง “บางกะปิ” ไม่ได้หายไป

กกต.โต้ เพื่อไทยยันบัตรเลือกตั้ง 180 ใบ ในเขตบางกะปิไม่ได้หาย

24 เม..62-ศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้สมัคร ..พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขต 13 หัวหมากบางกะปิ ขอให้กกต. ชี้เเจ้งกรณีที่มีการสันนิษฐานว่า บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 13 หายไปจำนวน 180 ใบว่า เกิดจากสาเหตุใดพร้อมให้เปิดเผยแบบ ..5/18 ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 13 กทม.

กกต. ขอชี้เเจงว่า สำนักงาน กกต.ได้ตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนน.. 5/18 ของหน่วยเลือกตั้งที่13 กทม.แล้วพบว่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 968 คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 980 บัตรมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 637 คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปจำนวน 637 บัตรแบ่งเป็นบัตรดี 616 บัตร บัตรเสีย 9 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 12 บัตร บัตรเลือกตั้งที่เหลือจำนวน 343 บัตร ดังนั้นจำนวนบัตรที่ได้รับการจัดสรร กับผลรวมของบัตรเลือกตั้งที่ใช้และบัตรเลือกตั้งที่เหลือ มีจำนวนที่ตรงกัน ไม่มีบัตรเลือกตั้งหายตามที่นายตรีรัตน์กล่าวแต่อย่างใด
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ