ดัน “ปรีชาพล” นั่งหัวหน้าพรรค ทษช.

ประชุมใหญ่ “ไทยรักษาชาติ” เคาะ “ปรีชาพล” นั่งแท่นหัวหน้าพรรคคนใหม่ “มิตติ” เป็นเลขาธิการพรรค พบเครือข่าย “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”เพียบ  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. เวลา 10.00 น. ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2561 จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่ แก้ไขข้อบังคับข้อ 8 สำนักงานใหญ่พรรค โดยเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งคณ … อ่านเพิ่มเติม ดัน “ปรีชาพล” นั่งหัวหน้าพรรค ทษช.