“ประชาธิปัตย์” โวยคสช.ออกคำสั่ง 16/2561 จ้องแทรกแซงกกต.

“ธนา”ซัดคสช.แทรกแซงกกต. หวั่นเลื่อนเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 จี้กกต.กล้าต่อสู้อำนาจ 

วันที่ 18 พ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวว่า กรณีถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(ควช.) ที่ 16/2561 ให้ขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้งว่าการกระทำดังของคสช. ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะกกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามตารางเวลาที่กกต.กำหนดไว้ แต่ คสช.กลับใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้าไปขยายเวลาให้กับ กกต. ถือเป็นการไม่เคารพขั้นตอนการทำงานขององค์กรอิสระที่มีขึ้นตามกฎหมาย และทำให้ กกต.ขาดความน่าเชื่อถือ เพราะถือว่ามีการเข้ามาแทรกแซง สั่งการกับกกต.ได้ และมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรที่อาจจะถูกแทรกแซงในลักษณะเดียวกันนี้แต่ไม่ปรากฏเป็นข่าว

นายธนา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การออกคำสั่งดังกล่าวนั้น คสช.ทำให้การแบ่งเขตการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ออกมาแล้ว ทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งเนื่องจากในกฎหมายดังกล่าวนั้น จะแบ่งเขตเลือกตั้งได้ กกต.จะมีรูปแบบเสนอให้กับ ประชาชน และพรรคการเมือง 3 รูปแบบ เพื่อให้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่คำสั่ง คสช.ที่ 16/2561 ได้ระบุว่าเป็นความเดือดร้อนที่ประชาชนร้องมา แต่ท้ายที่สุดคำสั่งนี้กลับไปเพิ่มช่องทางให้ กกต.ต้องรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิม ทั้งที่กฎหมายเดิมนั้น ให้รับฟังความคิดเห็นเฉพาะจากประชาชน และพรรคการเมืองเท่านั้น

“แต่คำสั่ง คสช.16 /2561 ให้รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอของคสช.และรัฐบาลด้วย เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหานี้ ทำให้การแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่กกต.ต้องดำเนินการนั้น อาจมีรูปแบบที่นอกเหนือจาก 3 รูปแบบที่ กกต.เสนอ และเป็นรูปแบบที่เป็นไปตามกฎหมายได้ ขอถือว่าคสช. เข้ามาแทรกแซงและกำกับให้การเลือกตั้งเป็นไปตามที่ คสช.และรัฐบาล ต้องการ ดังนั้นหากมีการแบ่งเขตออกมาพรรคจะตรวจสอบวาาเป็นไปตาม 3 แบบที่ กกต.เสนอตั้งแต่แรกหรือไม่”นายธนา กล่าว

นายธนา กล่าวด้วยว่า หากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นในวันที่ 24 ก.พ.2562 ตามที่ คสช.และกกต. ยืนยัน แสดงให้เห็นว่าคำสั่ง คสช.ที่ 16/2561 นั้น เป็นคำสั่งที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นขยายเวลาออกไป จึงขอให้กกต.ยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการเลือกตั้ง แต่หากกกต.ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับให้กับประชาชนได้ การเลือกตั้งครั้งนี้จะสูญเปล่า และอาจทำให้ประเทศกลับสู่วงจรของความขัดแย้งอีกครั้ง   
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ