กกต.ลั่นคัดเลือกส.ว.-แบ่งเขตส.ส.ตามกำหนดเดิม

กกต.จับฉลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด ยันเลือกส.ว.-แบ่งเขตส.ส.เป็นไปตามโรดแม็พเดิม 

วันที่ 19 พ.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง ได้จับสลากรายชื่อเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งมีรายชื่อทั้งหมด 595 รายชื่อ ให้เหลือ 413 รายชื่อ โดยขั้นตอนจะแบ่งจังหวัดออกเป็น 10 กลุ่ม เพื่อจับฉลากโดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่เท่ากัน แบ่งเป็นจังหวัดที่มีไม่เกิน 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 5 คน ส่วนจังหวัดที่มี 6-8 เขตเลือกตั้ง จะให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 6 คน ด้านจังหวัดที่มี 9-11 เขตเลือกตั้ง ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 7 คน และจังหวัดที่มีตั้งแต่ 12 เขตเลือกตั้งขึ้นไป ให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด 8 คน โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งตามภูมิลำเนาเพียง 2 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นการคละกันไปในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 

“ขณะที่รายชื่อที่เหลือที่ไม่ถูกจับสลากเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง กกต.จะขึ้นบัญชีสำรองไว้ มีอายุ 5 ปี จากนั้นจะนำรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จับสลากได้ในวันนี้ เข้าสู่ที่ประชุม กกต.เพื่อประกาศรายชื่อภายใน 1-2 วันนี้”นายอิทธิพร ระบุ

นอกจากนี้นายอิทธิพร ยืนยันว่าปฏิทินการเลือกส.ว. จะเป็นไปตามกรอบเดิมคือวันที่ 20-30 พ.ย. จะมีการเปิดรับสมัคร ส.ว.จากนั้นจึงจะเริ่มคัดเลือก ส.ว.ในระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธ.ค. ระดับจังหวัดวันที่ 22 ธ.ค. และระดับประเทศในวันที่ 27 ธ.ค. โดยคาดว่าภายในวันที่ 4 ม.ค.2562 กกต.จะสามารถส่งชื่อ ส.ว.ให้กับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อคัดเลือกต่อไปขณะที่ คำสั่ง คสช.ที่ 16/2561 เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ที่ให้อำนาจกกต.ในการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง และยืดเวลาสรรหาผู้สมัคร ไปจนวันรับสมัครเลือกตั้ง ยืนยันว่าการแบ่งเขตยังอยู่ในกรอบเดิม เพราะตามคำสั่งคสช.ระบุไว้ชัดเจนว่าให้ กกต.แบ่งเขตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้หรือก่อนวันที่ 11 ธ.ค.2561

นายอิทธิพร ระบุด้วยว่าเหตุที่ทำให้การประกาศแบ่งเขตของกกต.คลาดเคลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพของตนเอง ทำให้ไม่สามารถมาทำงานได้ทั้งที่การแบ่งเขตเบื้องต้นทำแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2561 ส่วนในคำสั่งคสช.ที่ระบุว่า ประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในการมีส่วนร่วมการแบ่งเขต นั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องเรียน และไปพูดคุยกับคณะกรรมการก่อน ด้วยว่า กกต.ยังยึดกรอบเวลาเดิมในการทำงาน และยืนยันกับพรรคการเมืองว่า กกต.มีหน้าที่แบ่งเขตตามกฎหมายและจะทำให้ทันก่อนวันที่ 11 ธ.ค.นี้
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ