“ศรีสุวรรณ” ยื่นผู้ตรวจฯรถไฟไทย-จีนขัดรธน.หรือไม่

” ศรีสุวรรณ จรรยา “ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบกรณีใช้คำสั่งม.44 โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนขัดรธน.หรือไม่

วันนี้ 19 มิ.ย.60 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบเรื่อง หัวหน้า คสช. มีมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ที่มาวันนี้อยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการใช้อำนาจของ คสช. 4 ประเด็น

1.คสช. มีมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ทำให้มีผลกระทบต่อเอกราช อธิปไตย และทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินบริเวณสองข้างทางข้างละ 150 เมตร เพื่อให้ประเทศจีนหรือรัฐวิสากิจจีนนำไปพัฒนาเป็นแหล่งการค้า หรืออื่นๆ ซึ่งการกระทำนี้ขัดต่อกฎหมายมาตรา 52 ประกอบมาตรา 26 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยตรง
2.ในคำสั่งดังกล่าว ยังยกเว้นกฎหมายของไทยหลายฉบับ อย่างน้อย 7 ฉบับ ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
3.การใช้อำนาจออกคำสั่ง 30/2560 เป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 265 ปะกอบมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)หรือไม่ ซึ่งการดำเนินการใช้อำนาใดๆของ คสช. ควรใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น หรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเท่านั้น และต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติอื่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
4.โครงการดังกล่าว ก่อนที่รัฐบาลไทยดำเนินการลงนามในสัญญาระหว่างตัวแทนราชอาณาจักร ไทย-จีน รัฐบาลจะต้องขอความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช) หรือรัฐสภาเสียก่อน เพราะหนังสือสัญญาดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็น หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาตามกฏหมายระหว่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าการลงทุนของประเทศอย่างกว้าง

ถ้าหากเรื่องนี้มีความผิดจริงอยากผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องนี้ไปยังปปช. เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ออกคำสั่งแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ