จ.กาญจนบุรี จัดพิธีบวงสรวง’นพปฎลสุวรรณฉัตร’

จ.กาญจนบุรี จัดพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น ) เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองที่กำลังก่อสร้างภายในลานสนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวรฯ อ.เมืองกาญจนบุรี

นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการ จ.กาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) ณ บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร อ.เมืองกาญจนบุรี  พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายทัน สร้อยศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศฯ จำลองในส่วนภูมิภาค สำหรับ จ.กาญจนบุรี ได้ใช้ลานสนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ.เมืองกาญจนบุรี เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง จ.กาญจนบุรี จึงได้ประกอบพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง 9 ชั้น) เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง
สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากรัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ โดยประชาชนชาว จ.กาญจนบุรี ทั้งจังหวัด สามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้ในจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ