‘กำแพงแห่งความภักดี’ถนนนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ที่พิจิตร

พบกับความสวยงามที่เชื่อว่าทุกคนสามารถอิ่มเอมกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ จ.พิจิตร โดยพบกับกำแพงที่เรียกว่า “กำแพงแห่งความภักดี” จัดแสดงภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บอกเล่าเรื่องราวหลากหลายแง่มุมให้ประชาชนได้เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยศิลปินรุ่นใหม่กว่า 150 คน นับเป็นนิทรรศการกลางแจ้งที่สามารถชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 84 ภาพ จัดแสดงเรียงรายตลอดแนวถนนด้านหลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร หลังเก่า ภายในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งแต่ละภาพแตกต่างกันทั้งความหมายของภาพและศิลปินผู้วาด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงจักรี โดยประชาชนสามารถศึกษาทุกแง่มุมของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าผ่านภาพวาดตลอดความยาวของกำแพงยาวกว่า 150 เมตร ที่ชาวพิจิตรรู้จักในชื่อ “กำแพงแห่งความภักดี” ที่เริ่มจัดแสดงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

สำหรับกำแพงแห่งความภักดีเกิดจากแนวคิดของ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 1 ที่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำศิลปะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นเอกอัครศิลปิน ซึ่งมีจำนวนถึง 84 ภาพให้สวยงาม ถูกต้อง สมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์กมล ทัพคัลไลย และ อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้ควบคุมงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่จำนวน 150 คน ร่วมวาดภาพ ซึ่งใช้วิธีการวาดและวัสดุแตกต่างกันตามความถนัดของแต่ละคน รวมทั้งแต่ละภาพบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงศึกษา ทรงผนวช เสด็จครองสิริราชสมบัติ รวมถึงพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมากมายตลอดรัชสมัยของพระองค์

ทั้งนี้ การจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 84 ภาพ นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างจิตสำนึกเทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยของเรามาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีความพิเศษเพราะเป็นการจัดแสดงกลางแจ้งที่ประชาชนเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ