ไทยประเทศแรกในอาเซียนจัดพื้นที่สบูบุหรี่ชายหาด กระตุ้นอาเซียนลดขยะในทะเลสร้างสมดุลธรรมชาติ

การประชุมลดขยะในทะเล กลุ่มประเทศอาเซียน ชื่นชมไทยประเทศแรกประกาศห้ามสูบบุหรี่ชายหาด  โดยพบว่าขยะทะเลร้อยละ 80 มาจากบนบก  ประเทศไทยจึงมีแผนการดำเนินการให้  23 จังหวัดชายทะเล  ลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนภาชนะใส่อาหารเพื่อลดปริมาณขยะ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จะยกระดับการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการจัดทำแผนดำเนินการและช่องทางการติดต่อของแต่ละประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะทะเล   ซึ่งประเทศไทยมีจังหวัดติดทะเล 23 จังหวัด อันดามัน 6 จังหวัด อ่าวไทย 17 จังหวัด

สำรวจปี 2559 พบว่า ทั้ง23 จังหวัด มีขยะเกิดขึ้น 10.78 ล้านตัน เป็นพลาสติก 1.3 ล้านตัน มีการจัดการที่ถูกต้อง 0.96 ล้านตัน  พลาสติกที่จัดการไม่ถูกต้องถูกชะและพัดลงไปในทะเล กลายเป็นขยะทะเล และ ขยะทะเลเกิดจากการขนส่งทางเรือ เรือสำราญ เรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง

การประชุมครั้งนี้  จึงมีโครงการประชารัฐขจัดขยะทะเล  ในชายหาด 24 แห่ง  จะใช้เวลา 3 เดือน สำรวจตลาดร้านค้าและบ้านเรือนประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง เปลี่ยนภาชนะใส่อาหารแทนถุงพลาสติกและ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยจะประกาศพื้นที่นำร่อง 24 ชายหาดทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอดการสูบบุหรี่   มีการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  ปรากฏว่าทุกคนตื่นเต้นและเห็นดีด้วย ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ประกาศห้ามสูบบุหรี่ชายหาดในกลุ่มประเทศอาเซียน

ขอบคุณภาพ Fb.ส่วนสื่อสารองค์กร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ