“นิธิ สัจจทิพวรรณ” แนะนศ.ศรีปทุม รู้ทัน” ธุรกิจ e-Logistic”

 “นิธิ สัจจทิพวรรณ” แนะแนวคิด e-Logistics ธุรกิจSME ใน Logistics Talk ม.ศรีปทุม

 นิธิ สัจจทิพวรรณ

9 ธ.ค.60 กทม.เมื่อวันที่6  ธ.ค. 60  ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง ใน Logistics [email protected] กับ คุณเมฆ นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ Mycloud Fullfilment ในหัวข้อ “การจัดการการกระจายสินค้า” เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการจัดการด้านโลจิสติกส์ กับธุรกิจ e-Logistics งานด้านการจัดการคำสั่งซื้อและเติมเต็มสินค้า “Fulfillment” หรือเชื่อมโยงระบบการจัดการสินค้า

คุณเมฆ นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ Mycloud Fullfilment เจ้าของรางวัล Startup Thailand เป็นผู้เปิดให้การบริการ e-Logistics กับ ธุรกิจ SME แบบครบวงจร โดย My Cloud ช่วยเปลี่ยนให้การขายและการตลาดของคุณ ให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมองค์กรขนาดใหญ่ ในราคาและบริการที่ออกแบบให้ตรงกับธุรกิจคุณมากที่สุด จากการที่มองเห็นปัญหาของธุรกิจออนไลน์ ที่มีมากขึ้นในยุคสมัยที่ข้อมูลเดินทางรวดเร็ว ลูกค้าหันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นจากความสะดวกในปัจจุบัน และร้านค้าไม่สามารถขายสินค้าหรือจัดส่งได้ทันเวลาจึงทำให้เกิดความคิดที่อยากเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยง

สำหรับการจัดการสินค้าเป็นเสมือนตัวแทนของร้านค้า ตั้งแต่การนำเข้าคลังสินค้า การแพ็คสินค้า และการจัดส่ง ทำให้การให้บริการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   “ เรียนรู้และมองเห็นภาพมากขึ้น เข้าใจในระบบการจัดการต่างๆในสายงานด้านโลจิสติกส์ และการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ในอนาคต ทั้งการจัดเก็บสินค้า หรือ การจัดส่งสินค้า โดยใช้หุ่นยนต์ในการทำงาน”  นิธิ สัจจทิพวรรณ กล่าว
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ