บาร์เทอร์คาร์ด ทางออกของผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจเป็นพิษ

บาร์เทอร์คาร์ด ทางออกของผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจเป็นพิษ

บาร์เทอร์คาร์ดถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียและเกิดในยุคที่ออสเตรเลียประสบปัญหาเศรษฐกิจ เน้นจับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อมโดยเฉพาะ ซึ่งมีฐานเงินทุนไม่มากนักจึงมักได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจเป็นรายแรกๆ

บาร์เทอร์คาร์ดเลือกใช้คอนเซ็ปต์การแลกเปลี่ยนสินค้าในการก่อตั้งเป็นธุรกิจ เพื่อให้นักธุรกิจลดการใช้เงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ มาใช้จ่ายผ่านบัตรบาร์เทอร์คาร์ดแทน ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทั้งระบบท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

การเกิดขึ้นของบาร์เทอร์คาร์ดจะช่วยแก้ปัญหาการเงินฝืดเคืองในระบบธุรกิจลงไปได้ในระดับหนึ่ง เพราะเมื่อภาคธุรกิจมีอัตราการใช้เงินสดลดลง ทำให้มีกระแสเงินสดในธุรกิจมากขึ้น จึงยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นพิษ หรือในช่วงเวลาที่กระแสเงินสดหมุนเวียนฝืดเคือง

ผลลัพธ์ที่ได้จากบาร์เทอร์คาร์ด

– ระหว่างเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบการทั่วไปอาจต้องตัดงบประมาณการตลาดทิ้ง แต่สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ยังสามารถใช้จ่ายในด้านโฆษณาได้ โดยการนำเทรดบาทในระบบบาร์เทอร์คาร์ด มาแลกเปลี่ยนเป็นการโฆษณาบนช่องทางสื่อต่างๆ

– เมื่อการตลาดมีความแข็งแรงมากกว่า กระตุ้นการซื้อได้ดีกว่า ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจทำรายได้มากกว่าคู่แข่ง

– บาร์เทอร์คาร์ดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ ในขณะที่รายได้กลับเพิ่มสูงขึ้น

– การเงินในธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้การใช้จ่ายภายในธุรกิจง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจขยายตัวต่อเนื่อง

– หากเกิดภาวะเศรษฐกิจเป็นพิษรุนแรง ธุรกิจทั่วไปอาจต้องปิดตัวลง เพราะไม่มีเงินสดไปใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ แต่สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดในการใช้จ่ายทั้งหมด แต่สามารถใช้จ่ายผ่านเทรดบาทในระบบบาร์เทอร์คาร์ดส่วนหนึ่ง จึงช่วยลดภาระการใช้เงินสด ทำให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้

หากสภาวะเศรษฐกิจปกติดี ควรใช้บริการบาร์เทอร์คาร์ดหรือไม่?

ตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าบาร์เทอร์คาร์ดช่วยประคับประคองธุรกิจในยามที่เศรษฐกิจเป็นพิษโดยเฉพาะ เนื่องจากการใช้เงินสดของผู้ประกอบการย่อมฝืดเคืองไปตามสถานการณ์ ณ เวลานั้น บาร์เทอร์คาร์ดจึงช่วยลดภาระลงไปได้มาก แต่ถ้าหากเศรษฐกิจมีสภาวะปกติดี การใช้จ่ายด้วยเงินสดของผู้ประกอบการอาจไม่มีปัญหามากนัก แต่ถ้าหากเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ก็ยังเกิดประโยชน์เช่นกัน โดยจะแตกต่างจากในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหา เพราะระหว่างนั้นจะเป็นการประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไป แต่ถ้าหากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจมีสภาวะที่ปกติดี บาร์เทอร์คาร์ดจะช่วยในเรื่องของการขยายตัวธุรกิจโดยตรง จากความสามารถที่สูงขึ้นในด้านการจับจ่ายใช้สอย ทำให้ลงทุนได้มากขึ้น

สรุปโดยภาพรวม บาร์เทอร์คาร์ดคือทางออกของผู้ประกอบการที่แท้จริง ในสภาวะเศรษฐกิจเป็นพิษหรือมีความไม่แน่นอน และส่งผลต่อภาคธุรกิจโดยตรง ช่วยลดภาระการใช้จ่ายด้วยเงินสด รองรับการใช้จ่ายผ่านสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยในรูปของเทรดบาทในระบบบาร์เทอร์คาร์ด นอกจากนี้แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ปกติ บาร์เทอร์คาร์ดก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการได้ด้วยการลดภาระการใช้จ่ายด้วยเงินสดเช่นเคย ทำให้ผู้ประกอบการหมุนเวียนเงินสดได้ลงตัวมากยิ่งขึ้น
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ