ผลดีเอ็นเอไม่ยืนยันชิ้นส่วนอวัยวะเป็นของ “น้องเมย”

ผลดีเอ็นเอจากชิ้นเนื้อจากอวัยวะต่าง ๆ ของน้องเมย โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สรุปแล้วไม่สามารถจพิสูจน์ยืนยันได้ว่า อวัยวะเป็นของ น้องเมย

นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนเตรียมทหาร นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมย ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 และพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครนายก ได้ส่งศพนายภคพงศ์มาชันสูตรซ้ำที่สนว. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2560 โดยสนว.ได้ดำเนินการชันสูตรตามขั้นตอนต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ

นายสมณ์ บอกว่า ได้จัดทำรายงานผลชันสูตรเบื้องต้นให้กับพนักงานสอบสวน และญาติผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 สำหรับอวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจและสมอง เป็นต้น ที่พนักงานสอบสวนและญาติผู้เสียชีวิตได้นำมาให้ตรวจพิสูจน์ภายหลัง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 เพื่อยืนยันว่า เป็นอวัยวะของ น้องเมย จริงนั้น ทาง สนว. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ เนื่องจากสารพันธุกรรมของเนื้อเยื่อในอวัยวะที่ผ่านการดองน้ำยาฟอร์มาลินมีการเสื่อมสลาย

นายสมณ์ บอกวด้วยว่า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการตรวจพิสูจน์ของ สนว. จึงส่งอวัยวะต่างๆดังกล่าว ไปให้คณะแพทย์ศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจพิสูจน์ยืนยันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์แล้ว พบว่า เนื้อเยื่อจากอวัยวะต่างๆ มีสารพันธุกรรมในปริมาณ และคุณภาพที่ไม่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ต่อไป ทำให้ไม่สามารถระบุแบบสารพันธุกรรม เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าเป็นของบุคคลใดได้

ผอ.สนว. กล่าวว่า ดังนั้น รายงานผลการชันสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 ถือเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยสนว.จะให้คณะกรรมการแพทย์ของสนว. แจ้งผลการตรวจดีเอ็นเอดังกล่าวให้ญาติของน้องเมยทราบ พร้อมทั้งงแจ้งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครนายก เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ