บวชภาคฤดูร้อน! ชาวพะเยา บรรพชา-อุปสมบท ถวายพระเทพฯ

บวชภาคฤดูร้อน! ชาวพะเยา จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครอบ 63 พรรษา

ขบวนแห่นาค และเด็กที่เตรียมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จำนวน 49 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครอบ 63 พรรษา ที่วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีพระโสภณพัฒโนดม  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พร้อมคณะสงฆ์ ,นายสมมิตร หล่อกิติยะกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว และชาวบ้านอำเภอแม่ใจ ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาและอุปสมบท

ทั้งนี้ มีข้าราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนบุตรหลานของประชาชนชาวอำเภอชาวแม่ใจ ร่วมพิธีบรรพชา และอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครอบ 63 พรรษา รวมทั้งเป็นการขัดเกลาจิตใจเยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะบรรพชาและอุปสมบท เป็นระยะเวลา 30 วัน

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ