“แพทยสภา” เอาจริง!บุคลากรแพทย์รีวิวสินค้า (มีคลิปสัมภาษณ์เต็ม)

โลกออนไลน์ได้มีการเเชร์ภาพเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล เภสัชกร เเละนักเทคนิคการแพทย์ มาร่วมถ่ายภาพรีวิวโปรโมทขายผลิตภัณฑ์ Lyn กัน จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบ การรีวิวสินค้า ผลิตภัณฑ์ LYN พบว่า มีภาพบุคลากรทางการแพทย์ เช่น หมอ เภสัชกรรม และพยาบาล โดยใช้พื้นที่ในหลายแห่ง อาทิ ในโรงพยาบาล หรือร้านขายยาเพื่อโปรโมทขายผลิตภัณฑ์นี้ จนเกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด และเป็นความจงใจที่ต้องการให้ประชาชนผู้บริโภคเข้าใจเช่นนั้น โดยแพทยสภา ระบุชัดว่า มีข้อห้ามในเรื่องนี้ชัดเจน และถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น กรณีส่วนตัวของแพทย์ มีข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 3 และ หมวด 7
และ การโฆษณา สถานพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล ไปตามประกาศแพทยสภา ที่ 50/2549 เรื่อง คำที่ห้ามใช้ในการ โฆษณา

ล่าสุด นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เตรียมที่จะดำเนินการในเรื่องนี้่อย่างจริงจังต่อไป โดยต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงหรือไม่
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ