กทม.เชิญ ปชช. ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาคืนนี้

กทม.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา

นาง วรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าในวันนี้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยองค์กรต่างๆกว่า 100 องค์กร ร่วมกันจัดงานวันมาฆบูชาเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนพื้นที่สวนลุมพินีในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนา ซึ่งได้มีการตั้งเต้นท์และมีการจัดนิทรรศการทางพุทธศาสนา ขณะเดียวกันในช่วงเวลา 18.00 น.- 20.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ทั้งนี้ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือการเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส โดยภายในงานจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่มณฑปบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย การอภิปรายธรรม และปาฐกถาธรรมโดยคณะสงฆ์ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรม
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ