เตือนข้าราชการครูไม่ชำระหนี้ พ.ช.ค. เตรียมรับสภาพบุคคลล้มละลาย พ้นสภาพครู

ศธ.แจงครูนับร้อยคนประกาศหยุดใช้หนี้ ช...ยืนยันไม่มีอำนาจพักชำระหนี้ให้ใครได้ เตือนหากไม่ชำระหนี้อาจถูกฟ้องล้มละลาย

กรณีที่กลุ่มวิชาชีพครูนับ 100 คนรวมตัวประกาศปฏิญญามหาสารคาม เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (...) ตั้งแต่วันที่ 1 .. หลังจากนั้นให้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 เหมือนเกษตรกร นอกจากนี้ยังชักชวนลูกหนี้ ช...ทั่วประเทศ 450,000คน ร่วมกันยุติการชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ..เป็นต้นไปจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะครูซึ่งสอนเด็กไม่ให้โกง เป็นแม่แต่กลับรวมตัวกดดันไม่ใช้หนี้

ล่าสุด นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เผยว่าก่อนหน้านี้ สกสค.และธนาคารออมสินทำบันทึกข้อตกลงช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก ช...ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปด้วยดี

หากครูยุติการชำระหนี้ถูกธนาคารออมสินฟ้องร้องและศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย

ปัญหาคือจะขาดคุณสมบัติของการเป็นครู โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหนี้เกิน 1,000,000 บาท เรื่องนี้จึงควรมาปรึกษาหาทางออกร่วมกัน ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่าไม่มีอำนาจสั่งพักชำระหนี้ให้ใครได้ เพราะอำนาจเป็นของธนาคารออมสิน
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ