เพชรบุรี ติดเครื่องสูบน้ำ เรือผลักดันน้ำรับมือน้ำทะเลหนุน หากฝนไม่ตกคาดผ่านวิกฤตน้ำท่วมได้

สถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 รายงานว่าเวลา 06.00 น. เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 728.105 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุสูงสุดของเขื่อน 710 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 102.55 % มีน้ำไหลลง 12.7705 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำออกท้ายเขื่อนในอัตรา 175.97 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 15.2038 ล้านลูกบาศก์ ขณะที่เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำออกท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเพชรบุรีในอัตรา 101.05 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 8.7307 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังไม่ส่งกระทบกับชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ใต้เขื่อนเพชร

สำหรับการเตรียมรับน้ำทะเลหนุนสูงสุดในช่วงค่ำคืนนี้ กองทัพเรือใช้เรือผลักดันน้ำ 20 ลำ และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้เรือผลักดันน้ำ 6 เรือ ผลักดันน้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำบางตะบูน หน้าวัดคุ้งตำหนัก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ใช้เครื่องผลักดันน้ำ 14 ตัว ผลักดันน้ำในแม่น้ำบางตะบูนที่สะพานหน้าวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และที่สะพานข้ามแม่น้ำเพชร หน้าวัดบางลำพู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำลงทะเลให้มากที่สุดก่อนที่น้ำทะเลจะหนุน จังหวัดเพชรบุรีคงผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องที่มีท่อสูบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ใช้เครื่องดีเซลขนาด 360 แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ชั่วโมง 50,000 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทอร์โบเจทขนาดท่อน้ำขนาด 8 นิ้วคู่ ใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมเสริมคันปูนและคันดินป้องกันน้ำท่วม ในส่วนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้มีการเสริมคันกระสอบทรายริมแม่น้ำเพชรบุรี ต้องตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 23 เครื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ น้ำท่วมซึ่งหากไม่เกิดฝนตกเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีคงผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ