ชาวบ้านเฮนำงบจัดสรร 5 แสนบาท สร้างโรงสีชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและลดรายจ่าย

วันนี้ (17 ก.พ. 60) ที่บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 5 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอครบุรีเป็นประธานเปิดโรงสีชุมชนร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นโรงสีที่ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 500,000 บาท มารวมกันเพื่อก่อสร้างเป็นโรงสีขนาดกลาง กำลังผลิต 6 ตันข้าวเปลือกต่อ 12 ชั่วโมง

โดยโรงสีแห่งนี้จะให้บริการแก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกในพื้นที่ 4 หมู่บ้านของตำบลครบุรีใต้ รวมกว่า 400 ราย ประกอบด้วย บ้านหนองรังกาหมู่ที่ 5 บ้านครบุรี หมู่ที่ 6 บ้านบึงพัฒนาหมู่ที่ 12 บ้านปรางค์บุรีหมู่ที่ 16 โดยจะให้บริการทั้งสีข้าว จำหน่ายรำ แกลบ ปลายข้าว แปรรูปข้าวสารเพื่อจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาในพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ