ครม. เพิ่มกฎหมาย ต้องขึ้นทะเบียนหมา-แมว ฝ่าฝืนปรับ 2.5 หมื่น

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้อนุมัติในหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอ เพื่อเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ที่ต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และค่าธรรมเนียมปรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่เกิน 25,000 บาท

ทั้งนี้เนื้อหาที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะบังคับใช้กับสัตว์ทุกประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกหลังแก้ไขข้อบัญญัติที่ท้องถิ่นจะกำหนดบทบังคับให้ขึ้นทะเบียน สุนัขและแมวก่อนเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นสัตว์ที่ส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับสังคม เพื่อให้เจ้าของสัตว์ไม่ปล่อยปละละเลย ให้ก่อความรำคาญกับผู้อื่น

“หลังจากที่ ครม. อนุมัติหลักการแล้ว จะส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาต่อไป”

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ