คุณแม่เฮ! ประกันสังคม จ่ายเพิ่มสิทธิฝากครรภ์

ประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์คุณแม่ตั้งครรภ์เพิ่ม 1,000 พันบาท จ่ายตามอายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น มีผลย้อนหลังถึง 1 พ.ค.2561 หวังให้ผู้ประกันตนฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้สิทธิคุ้มครองกรณีคลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อราย ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพใหม่ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสให้ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ

อัตราการเพิ่มเป็นดังนี้ การจ่ายค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

  • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 500 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 200 บาท

กรณีผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์ จะยังมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับการส่งเสริมสุขภาพตั้งครรภ์

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด้วย สำหรับแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนต้องนำหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง และสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถาม ประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ